Huruf Ikhfa : Pengertian Beserta Contohnya

Membaca Alquran merupakan salah satu kegiatan ibadah kita kepada Allah SWT. Dengan membaca Alquran secara fasih dan benar maka akan menghasilkan suara yang merdu. Untuk itu kita harus mengetahui dan memahami secara detail mengenai hukum tajwid. Salah satu hukumnya ialah huruf ikhfa.

Lalu apa saja sih yang wajib kita pahami terlebih dahulu mengenai hukum tajwid? menurut kami yang wajib dipahami ialah hukum mad, idgham, ikhfa, qalqalah, iqlab, hukum mim sukun dan tanda wakaq.

Nah, kali ini angalul.com akan membahas mengenai huruf ikhfa atau hukum ikhfa. Kami akan jelaskan secara rinci dan jelas untuk anda selaku pembaca serta kami lampirkan vidio dari youtube untuk memahami lebih dalam mengenai huruf ikhfa

Tunggu apalagi, yuk secroll kebawah dan sekiranya anda kurang paham dengan pembahasan ini silahkan isi dikolom komentar. Insya Allah kami siap membantu anda. Yuk, baca artikelnya.

Pengertian Ikhfa

Pengertian Ikhfa

MasUdin.com

Ikhfa secara bahasa mempunyai makna samar. Samar maksudnya ialah dalam pengucapan bacaan antara idzhar dan idghom. Secara umum ikhfa ialah berdengung ketika bertemu antara nun sukun atau tanwin dengan huruf ikhfa

Dalam pengertian hukum tajwid, ikhfa ialah setiap nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf 15 atau huruf ikhfa maka dibaca samar atau dengung yang lama.

Nah, dari sini kita sudah pahami makna dari ikhfa ini. Namun belum selesai pengertian ikhfa ini. Ikhfa sendiri sering dikaitkan dengan hukum bacaan mim mati, tetapi hukum ikhfa itu diberi tambahan dan menjadi Ikhfa Syafawi

Mengapa bisa hukum ikhfa di kaitakan dengan hukum mim mati? Yuk, cari tahu di sini !!!

Mengenai berapa panjang harakat untuk hukum ikhfa, menurut kami panjangnya 2 harakat atau 2 ketukan. Tandanya hukum ikhfa jika anda benar melakukannya dirasakan pada bagian hidung. Mengapa begitu? Karena saat kita membacanya maka hidung kita terasa menggetar

Atau dengan cara yang kedua untuk mengetahui tanda hukum ikhfa ialah ketika anda sedang mengaji kemudian bertemu dengan bacaan لِمَنْ شَا ءَ atau “Liamangsya” tekan hidungnya sebentar pasti akan terhenti. Coba deh bandingkan dengan huruf “Mirrabbi” sama tekan hidungnya sebentar pasti plong atau tidak tersendat.

Cara membacanya ialah setiap nun sukun atau tanwin suaranya masih tetap terdengar samar, sehingga jika bersambung dengan makhroj huruf berikutnya akan terdengar seperti “ng” atau “eng”. Nah, ini adalah salah satu ilmu tajwid yang harus kalian ketahui

Masih banyak lagi loh ilmu tajwid yang harus kalian ketahui. Yuk cari tahu di sini.

Huruf Ikhfa

Huruf Ikhfa

http://tajwid.quran-terjemah.org

Jumlah huruf ikhfa merupakan huruf selain huruf 15 ini. Antara lain :ta (ت), tsa (ث), jim (ج), dal (د), zal (ذ), zai (ز), sin (س), syin (ش), sad (ص), dhad (ض), tha (ط), zha (ظ), fa (ﻑ), qaf (ق), dan kaf (ك) atau kita bisa mensyairkan huruf ikhfa tersebut seperti di bawah ini

صِفْ ذَا ثَنَا كَمْ جَادَ شَخْصٌ قَدْ سَمَا … دُمْ طَيِّباً زِدْ فِي تُقًى ضَعْ ظَالِمَا

Nah, dengan begitu akan lebih mudah untuk kita menyebutkan huruf apa saja yang termasuk kedalam ikhfa.

Contoh Hukum Ikhfa

Contoh Hukum Ikhfa

http://walpaperhd99.blogspot.com

Kami akan berikan contoh secara detail untuk anda mengenai hukum ikhfa ini. Kami juga akan melampirkan beberapa vidio untuk membantu pemahaman anda. Untuk itu jika anda keberatan kami mohon maaf. Berikut adalah contohnya. Selamat memahami

Tanwin bertemu dengan huruf ikhfa

Contoh pertama ialah tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Berikut ialah contohnya :

رِجَا لٌ صَدَقُوا  Dibaca rijaalungsodaquu, tidak boleh dibaca rijaalunsodaquu. Mengapa tidak dibolehkan karena dhomahtain bertemu dengan Shod( ص)

نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ Dibaca Naarongdaatalahabin bukan dibaca naarondaatalahabin. Mengapa tidak dibolehkan? karena Dhomahtain bertemu dengan huruf dza (ذَ)

مَا ءً ثَجَّا جًا Dibaca maa angtajjaajan bukan dibaca maa antajjaajan. Mengapa tidak dibolehkan? karena Fathahtain bertemu dengan huruf ta (ثَ)

نَاصِيَةٍ كَا ذِ بَةٍ Dibaca naasiyatingkadzibatin bukan nasiyatinkadzibatin. Karena kasrohtain bertemu dengan kaf (كَا)

يَوْ مَئِذٍ زُ رْ قًا Dibaca yaumaidingzurkon tidak boleh yaumaidinzurkon. Mengapa? karena ada nun sukun bertemu Tanwin bertemu dengan Za

مُسْ فٌ كَذَّا بٌ  Dibaca Musfungkadzaabun bukan dibaca musfunkadzaabun. Karena  ada dhomahtain bertemu dengan huruf كَ

Nun sukun bertemu Huruf Ikhfa

Nah, dibawah ini adalah beberapa contoh nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa. Antara lain sebagai berikut :

مِنْكُمْ Dibaca mingkum bukan minkum. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf كَ

لِمَنْ شَا ءَ Dibaca limangsyaa a bukan limansyaa a. mengapa demikian? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf syin  شَا

Nah, itulah beberapa contoh hukum ikhfa. Jadi kita harus menghafal huruf yang ada 15 tersebut. Kita sering sekali keliru dengan idgham. Maka dari itu kita hafalkan huruf ikhfa ini.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas. mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk anda. Jika anda masih kurang puas silahkan berikan kami komentar di kolom komentar.

Karena dari saran anda akan kami ketahui letak kekurangan kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasi

Leave a Reply